Nieuws

Griepvaccinatie

Op woensdag 11 oktober worden van 16.00-19.00u de griepvaccinaties gezet op de praktijk.
Patiënten die niet kunnen op deze dag, zijn uiteraard welkom om op een ander moment de vaccinatie te komen halen. Vergeet hierbij niet uw uitnodigingsbrief mee te nemen.14 Sep 2017, 14:00

Yvonne gaat, Karin en Petra komen

Na meer dan 30 jaar dienstverband in Veghel bij achtereenvolgens Paul Streppel en De Bunders, vertrekt Yvonne Budding. Een verhuizing naar de provincie Zeeland is niet te combineren met een baan in Brabant en helaas heeft ze daarom haar baan bij ons opgezegd. Een schat aan ervaring en een persoonlijke band met heel veel van onze patiënten vertrekt hiermee uit onze praktijk.

Yvonne, bedankt voor je inzet, flexibiliteit en het bijstaan van twee jonge huisartsen die een praktijk overnamen.

Als aanvulling op ons team komen twee assistentes erbij. Per 1 september start Petra Glaudemans en per 1 oktober start Karin Teunissen. Petra heeft na een lange carrière bij de Rabobank de switch naar doktersassistente gemaakt en is sinds begin dit jaar gediplomeerd. Karin heeft al meer dan 15 jaar gewerkt in diverse praktijken en deze Veghelse kan een deel van de ervaring die we met het vertrek van Yvonne verliezen opvangen. Welkom allebei!18 Aug 2017, 14:19

Te laat komen of niet op komen dagen

Helaas heeft onze praktijk iedere dag wel te maken met één of meerdere mensen die niet verschijnen op hun afspraak of die te laat komen op hun afspraak. Een afspraak kan een keer vergeten worden of er zijn omstandigheden, zoals het verkeer, waardoor iemand te laat is. De laatste tijd zien wij echter een toename in afspraken die niet nagekomen worden. Wij willen u allen vragen om zo goed mogelijk op tijd te komen op een afspraak en bij verhindering iets van u te laten horen.
Iedere dokter of praktijkondersteuner heeft gemiddeld meer dan 25 afspraken op een dag. Deze dynamische agenda loopt alleen soepel als iedereen zoveel mogelijk op tijd komt. Dank voor uw begrip.27 Feb 2017, 15:09

Praktijkaccreditatie

Op 21 december heeft de praktijk een audit gehad vanuit de NHG Praktijkaccreditatie. Dit is een keurmerk van het Nederlands Huisartsgenootschap voor huisartsenpraktijken. De officiële mededeling laat nog even op zich wachten, maar wij gaan er vanuit dat we ook in 2017 de ‘titel’ NHG geaccrediteerde praktijk mogen voeren.
23 Dec 2016, 22:00

Wkkgz

Vanaf 1 januari is de Wkkgz van kracht voor de huisartsenpraktijk.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de SKGE die zowel onafhankelijke klachtenfunctionarissen als ook een onafhankelijke geschillencommissie aanbiedt.

Heeft u een klacht over uw huisarts of huisartsenorganisatie en bent u er met ons niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de SKGE:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

*Postbus 8018

*5601 KA Eindhoven

*088 0229100

*info@skge.nl

23 Dec 2016, 21:46

Ouder »
 

 

Huisartsen

  1. Mevr. M.J. Streppel
  2. Dhr. N.G. Zwartjes
  3. Dhr. P. Teunis
  4. Mevr. J.A. van de Bilt

Zorgportaal

Contact

0413 - 31 21 00
spoed: toets 1 in het menu

 

HAP de bunders is NHG geaccrediteerd

Huisartsenpraktijk De Bunders
Busselbundersweg 1 A
5467 LT Veghel
0413 - 31 21 00
Uw huisarts in Veghel
Disclaimer   Privacy verklaring