Nieuws

Te laat komen of niet op komen dagen

Helaas heeft onze praktijk iedere dag wel te maken met één of meerdere mensen die niet verschijnen op hun afspraak of die te laat komen op hun afspraak. Een afspraak kan een keer vergeten worden of er zijn omstandigheden, zoals het verkeer, waardoor iemand te laat is. De laatste tijd zien wij echter een toename in afspraken die niet nagekomen worden. Wij willen u allen vragen om zo goed mogelijk op tijd te komen op een afspraak en bij verhindering iets van u te laten horen.
Iedere dokter of praktijkondersteuner heeft gemiddeld meer dan 25 afspraken op een dag. Deze dynamische agenda loopt alleen soepel als iedereen zoveel mogelijk op tijd komt. Dank voor uw begrip.27 Feb 2017, 15:09

Praktijkaccreditatie

Op 21 december heeft de praktijk een audit gehad vanuit de NHG Praktijkaccreditatie. Dit is een keurmerk van het Nederlands Huisartsgenootschap voor huisartsenpraktijken. De officiële mededeling laat nog even op zich wachten, maar wij gaan er vanuit dat we ook in 2017 de ‘titel’ NHG geaccrediteerde praktijk mogen voeren.
23 Dec 2016, 22:00

Wkkgz

Vanaf 1 januari is de Wkkgz van kracht voor de huisartsenpraktijk.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de SKGE die zowel onafhankelijke klachtenfunctionarissen als ook een onafhankelijke geschillencommissie aanbiedt.

Heeft u een klacht over uw huisarts of huisartsenorganisatie en bent u er met ons niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de SKGE:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

*Postbus 8018

*5601 KA Eindhoven

*088 0229100

*info@skge.nl

23 Dec 2016, 21:46

Yvonne Litjens en Marij Vorselaars

|
Aan het eind van de zomer zijn er twee nieuwe gezichten gekomen op De Bunders. Marij Vorselaars is de ervaren doktersassistente die haar baan bij de huisartsenpost HOV heeft opgezegd om bij ons te komen werken. Yvonne Litjens is de opvolgster van Silvia v/d Heuvel als praktijkondersteuner.28 Oct 2016, 13:56

Silvia v/d Heuvel, praktijkondersteunster, gaat elders werken

Na bijna 14 jaar gaat onze praktijkondersteunster Silvia v/d Heuvel ons verlaten. Silvia heeft uitbreiding van haar uren gekregen bij een andere huisartsenpraktijk en heeft besloten op dit aanbod in te gaan. Vanaf 1 oktober werkt zij niet meer op De Bunders en dit zullen we helaas merken: met haar jarenlange ervaring in onder andere diabetes- en COPD-zorg voelden veel patiënten zich helemaal vertrouwd op haar spreekuur. Ook heeft Silvia de overgang van de Lavendelaar naar de Busselbundersweg en de professionalisering die hiermee gepaard ging mede vorm gegeven.
Ook via deze weg: Silvia, bedankt voor je jarenlange inzet en veel succes in je carrière. En wij zoeken nog hard door naar een geschikte opvolger voor je!

vacature 02 Aug 2016, 08:55

Ouder »
 

 

Huisartsen

  1. Mevr. M.J. Streppel
  2. Dhr. N.G. Zwartjes
  3. Dhr. P. Teunis
  4. Mevr. J.A. van de Bilt

Zorgportaal

Contact

0413 - 31 21 00
spoed: toets 1 in het menu

 

HAP de bunders is NHG geaccrediteerd

Huisartsenpraktijk De Bunders
Busselbundersweg 1 A
5467 LT Veghel
0413 - 31 21 00
Uw huisarts in Veghel
Disclaimer   Privacy verklaring