Wkkgz

Vanaf 1 januari is de Wkkgz van kracht voor de huisartsenpraktijk. 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) beoogt een betere en snelle aanpak van klachten. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek eerder op gang brengen. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. 

Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij de SKGE die zowel onafhankelijke klachtenfunctionarissen als ook een onafhankelijke geschillencommissie aanbiedt. 

Heeft u een klacht over uw huisarts of huisartsenorganisatie en bent u er met ons niet uitgekomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de SKGE: 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven 

088 0229100
info@skge.nl