Veranderingen in de praktijk, pensioen dokter Teunis

Eind maart 2018 wordt aan alle patiënten een brief doorgestuurd over de veranderingen in de praktijk: 

Geachte meneer/mevrouw, beste patiënten van huisartsenpraktijk De Bunders, 

In 2018 vindt er een aantal veranderingen plaats binnen huisartsenpraktijk De Bunders waarvan wij u hierbij op de hoogte willen stellen. Eind maart zal dokter Peter Teunis afscheid nemen na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest als huisarts. Geleidelijk is hij al minder gaan werken en nu komt het moment dat wij hem echt gaan uitzwaaien. Wij zijn hem zeer dankbaar voor de zorg voor alle patiënten gedurende de afgelopen jaren in de praktijk en ook hebben wij een fijne, prettige samenwerking met hem gehad. Wij wensen hem een goede toekomst met nog vele vitale jaren. Voor de patiënten van dokter Teunis is er op 29 maart een afscheidsreceptie (tijdstip en adres bekend bij praktijk en vermeld in papieren brief). 

In verband met het vertrek van dokter Teunis komt dokter Joris van Alebeek het huisartsenteam voorlopig versterken. Hij heeft de afgelopen maanden al af en toe een dag in de praktijk gewerkt. Verder verwacht dokter Marjolijn Streppel in mei haar derde kindje en zal daarom van april tot begin augustus 2018 afwezig zijn. Zij wordt vervangen door dokter Elise Roel. Wij realiseren ons dat dit voor u best even wennen kan zijn. Vertrouwde gezichten die blijvend dan wel tijdelijk afwezig zijn en dat terwijl er het afgelopen jaar ook al diverse veranderingen bij de assistentes geweest zijn. Wij verwachten met de komst van dokter Van Alebeek en dokter Roel u goede huisartsenzorg te kunnen geven en gaan er vanuit dat we de continuïteit van zorg kunnen waarborgen. Wij hopen op uw begrip. Mochten er echter zaken zijn die u liever anders ziet, dan horen we dat graag. 

Ook willen we u nog eens attenderen op onze website: www.hapdebunders.nl. Daar vindt u actuele informatie over het reilen en zeilen binnen onze praktijk. Velen van u maken gebruik van de website voor herhaalrecepten en e-consulten. Vanaf 25 mei 2018 is er echter nieuwe wetgeving in Nederland over (patiënt-)gegevens van kracht. Deze wet (AVG) moet ervoor zorgen dat uw gegevens beter beschermd worden en daarom stappen wij over op een beter en veiliger systeem. Nadelige consequentie is dat iedereen die zich via onze website heeft geregistreerd, zich na de overgang opnieuw zal moeten registeren. In april/mei 2018 verwachten wij u hierover nader te kunnen informeren. 

Wij vinden het belangrijk dat we correcte en actuele gegevens van u in ons systeem hebben. Veel vaste telefoonnummers zijn komen te vervallen en ook mobiele nummers veranderen nogal eens. Verder communiceren we steeds vaker per e-mail. Wilt u deze gegevens aan ons doorgeven? 

Met vriendelijke groet,
Het team van Huisartsenpraktijk De Bunders, 

namens uw huisartsen
Marjolijn Streppel, Nick Zwartjes en Jacqueline van de Bilt