Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2021

Dit jaar vinden de griep- en pneumokokkenvaccinaties (indien van toepassing) plaats op 3 en 4 november.  U ontvangt voor deze vaccinatie(s) een uitnodiging per post in de periode tussen 12 en 19 oktober. 

Mocht u na deze datum nog geen uitnodiging hebben ontvangen, mag u contact opnemen met onze praktijk.