COVID-19

Helaas is er een tweede golf van het coronavirus gaande. Waar we in maart verrast werden door de snelheid en de impact van dit virus, zijn we nu beter voorbereid. Wel zult u weer een aantal veranderingen merken:

-  iedereen wordt gevraagd een mondkapje te dragen in de praktijk

- de huisartsen doen weer spreekuur in witte jas en met mondkapje

- bij klachten passende bij het coronavirus kunnen aanvullende vragen gesteld worden of kan het zijn dat u telefonisch of via een visite behandeld wordt door uw arts, in plaats van op het spreekuur

Wij vragen uw begrip voor de veranderingen die nu weer op ons afkomen en de consequenties die dit kan hebben voor onze hulpverlening.