Boostervaccinaties op 23 december en 27 december

Na veel vergaderen door verschillende instanties was donderdag 23 december de kogel door de kerk en mochten wij als huisartsen in Brabant een bijdrage leveren aan het versnellen van de boostervaccinaties. Bijna 400 vaccins zijn in De Stapperij gezet door ons team. Voor iedereen die op deze dag een vaccinatie via ons heeft gekregen én al een afspraak had staan bij de GGD, vragen wij u om de GGD op de hoogte brengen door uw afspraak daar te annuleren:

U kan uw afspraak bij de GGD annuleren door uw volledige naam en geboortedatum te mailen naar vaccinatiehvb@ggdhvb.nl onder vermelding van "afspraak geannuleerd".


Wat is een boostervaccinatie?

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s) tegen het coronavirus. Het is een extra prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de eerder opgebouwde afweer tegen het coronavirus te versterken. De booster beschermt daardoor tegen ernstige ziekte door en overlijden aan het coronavirus.

Er worden daarvoor vaccinaties van Pfizer beschikbaar gesteld voor 60+ers en zwangeren die voldoen aan de volgende voorwaarden:

- u bent patiënt bij De Bunders

- u heeft de boostervaccinatie nog niet gehad

- u heeft minimaal 3 maanden geleden de laatste coronavaccinatie gehad of u bent minimaal 3 maanden geleden voor het laatst positief getest op corona

- een eventuele vaccinatie tegen een andere ziekte (griepprik, pneumokokkenvaccinatie) is minimaal 14 dagen vóór 23 december geweest of staat minimaal 14 dagen ná 6 23 januari gepland

- u bent reeds volledig gevaccineerd tegen het coronavirus of u heeft 1 vaccinatie gehad en voorafgaand een bewezen coronainfectie gehad

- u heeft nog geen afspraak bij de GGD staan voor een boostervaccinatie of u heeft wel een afspraak, maar deze is ná 31 december 2021 gepland

Het gros van de vaccinaties die wij tot onze beschikking hadden, is op donderdag 23 december gezet. Voor maandag 27 december is nog een beperkt aantal beschikbaar, waarbij we met name de 60+ers die nog geen boostervaccinatie hebben gehad vragen om hier een afspraak voor te maken. Bij voorkeur via MijnGezondheid.net of anders telefonisch.

Wij zullen zorg dragen voor de registratie van uw vaccinatie, zodat deze zichtbaar wordt in de CoronaCheckApp. Mocht u halverwege januari nog geen mogelijkheid hebben uw boostervaccinatie als "bewijs toe te voegen" aan de app, neemt u dan contact met ons op.