Tarieven

De tariefen zoals die gelden voor de verrichtingen die in onze praktijk gedaan kunnen worden en gedeclareerd worden bij uw verzekeraar zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Standaardverrichtingen

De tarieven voor consulten, visites en telefonische consulten worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op de site van de NZA: NZA – www.nza.nl

Er is een aantal bijzondere verrichtingen dat buiten de basisverzekering valt. U ontvangt daarvan een nota, die u contant in de praktijk moet voldoen en zelf kunt verrekenen met uw zorgverzekeraar.

Verrichtingen in de avond-, nacht- en weekenddienst worden apart gedeclareerd door de huisartsenpost HOV. Zie voor verdere informatie de website van de huisartsenpost HOV.

Passantentarieven

Tarieven voor patiënten die niet ingeschreven staan in onze praktijk zijn hoger! Ook deze tarieven zijn terug te vinden op de site van de NZA.