Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

In onze praktijk wordt er gewerkt met spreekuren op afspraak. Op deze manier hopen we lange wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een goede planning vragen wij u eerst telefonisch een afspraak te maken. De assistente kan een aantal aanvullende vragen stellen als onderdeel van het ‘triagesysteem’. Zie toelichting hierop verderop op deze pagina.

Meerdere klachten

Om de beschikbare tijd per consult efficiënt te gebruiken en andere patiënten niet onnodig lang te laten wachten, wordt u dringend verzocht om aan de assistente aan te geven hoeveel problemen u wilt bespreken. In principe staat er 10 minuten per klacht, maar de assistente kan samen met u inschatten of er meer tijd nodig is en zo nodig een dubbel consult van 20 minuten afspreken.

Spreekuurtijden

Om een afspraak te maken belt u met: 0413 – 31 21 00

Er is geen inloopspreekuur op De Bunders.

De huisartsen hebben op de volgende tijden spreekuur:

- van 8.00 tot 11.30u in de ochtend

- van 15.30 tot 17.00 in de middag

Telefonisch spreekuur is van:

- 12.30 tot 13.00u

- visites worden na 13.30u gereden

Ook kunt u aan onze assistentes vragen de huisarts u terug te laten bellen.

De praktijkondersteuners (POH) hebben de volgende spreekuurtijden:

- Silvia v/d Heuvel: dinsdag van 8.15 tot 12.30u en donderdag van 8.15 tot 12.00u en van 13.30 tot 16.30u.

- Stephanie Mestrum: maandag van 8.15 tot 12.00u en van 13.30 tot 16.30u en donderdag ‘s ochtends van 8.15 tot 12.00u.

Triage in de huisartsenpraktijk

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de NHG Triagewijzer. Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

- De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden.
- Het toekennen van de juiste hulp of actie bij duw vraag. Bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
- De juiste hoeveelheid tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
- De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In onze praktijk zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training

De doktersassistenten zijn of worden speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden nabesproken met uw huisarts.

 

 

Huisartsen

  1. Mevr. M.J. Streppel
  2. Dhr. N.G. Zwartjes
  3. Dhr. P. Teunis
  4. Mevr. J.A. van de Bilt

Zorgportaal

Contact

0413 - 31 21 00
spoed: toets 1 in het menu

 

HAP de bunders is NHG geaccrediteerd

Huisartsenpraktijk De Bunders
Busselbundersweg 1 A
5467 LT Veghel
0413 - 31 21 00
Uw huisarts in Veghel
Disclaimer   Privacy verklaring