Afspraak maken

In onze praktijk wordt er gewerkt met spreekuren op afspraak. Op deze manier hopen we lange wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. U kunt een afspraak maken via:

           De assistente gaat u een aantal aanvullende vragen stellen als onderdeel van het ‘triagesysteem’. Zie toelichting hierop verderop op deze pagina. 

           Is er spoed: Toets 1 in het keuzemenu (bij levensbedreigende medische situaties of twijfel hierover).


           Dit is alleen voor afspraken zonder medische spoed en het betreft een enkele afspraak van 10 minuten. Twijfelt u over spoed of heeft u meer tijd nodig, belt u dan met de assistente.


          Ook bestaat er de mogelijkheid om via MijnGezondheid.net digitaal een vraag te stellen, het zogeheten e-consult. 

         Dit is niet bedoeld voor medische vragen met spoed én niet voor vragen waar lichamelijk onderzoek voor nodig is. Wij doen ons uiterste best om uw vraag binnen 2 werkdagen te beantwoorden.


Meerdere klachten

Om de beschikbare tijd per consult efficiënt te gebruiken en andere patiënten niet onnodig lang te laten wachten, wordt u dringend verzocht om aan de assistente aan te geven hoeveel problemen u wilt bespreken. In principe heeft iedereen 15 minuten voor een afspraak, waarbij wij proberen de agenda voor de huisarts te optimaliseren met kortere klachten en langere klachten door elkaar heen, zodat de wachttijden niet teveel oplopen. Heeft u meer dan 2 klachten, dan maakt u hiervoor een nieuwe afspraak.

Spreekuurtijden

Om een afspraak te maken belt u met: 0413 – 31 21 00

Er is geen inloopspreekuur op De Bunders.

De huisartsen hebben op de volgende tijden spreekuur:

Telefonisch spreekuur is van:

Ook kunt u aan onze assistentes vragen de huisarts u terug te laten bellen.

De praktijkondersteuners (POH) hebben de volgende spreekuurtijden:

Huisbezoek/visite

Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de huisartsenpraktijk zelf zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter.

Huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Triage in de huisartsenpraktijk

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de NHG Triagewijzer. Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

Speciale training

De doktersassistenten zijn of worden speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden nabesproken met uw huisarts.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld met behulp van de huisartsenpost HOV. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio Veghel/Uden e.o. samen.

Op de huisartsenpost worden alleen problemen afgehandeld die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Het is dus géén vervangende reguliere huisartsenzorg voor patiënten die tijdens kantooruren geen tijd hebben.

Openingstijden huisartsenpost

Iedere werkdag van 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag/zondag/feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.

Bereikbaarheid

Huisartsenpost HOV, ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden (links om de hoek ten opzichte van de hoofdingang).

Tel: 088 8765050