Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

In onze praktijk wordt er gewerkt met spreekuren op afspraak. Op deze manier hopen we lange wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. Voor een goede planning vragen wij u eerst telefonisch een afspraak te maken. De assistente kan een aantal aanvullende vragen stellen als onderdeel van het ‘triagesysteem’. Zie toelichting hierop verderop op deze pagina.

Meerdere klachten

Om de beschikbare tijd per consult efficiënt te gebruiken en andere patiënten niet onnodig lang te laten wachten, wordt u dringend verzocht om aan de assistente aan te geven hoeveel problemen u wilt bespreken. In principe staat er 10 minuten per klacht, maar de assistente kan samen met u inschatten of er meer tijd nodig is en zo nodig een dubbel consult van 20 minuten afspreken.

Spreekuurtijden

Om een afspraak te maken belt u met: 0413 – 31 21 00

Er is geen inloopspreekuur op De Bunders.

De huisartsen hebben op de volgende tijden spreekuur:

Telefonisch spreekuur is van:

Ook kunt u aan onze assistentes vragen de huisarts u terug te laten bellen.

De praktijkondersteuners (POH) hebben de volgende spreekuurtijden:

Huisbezoek/visite

Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de huisartsenpraktijk zelf zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter.

Huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Triage in de huisartsenpraktijk

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de NHG Triagewijzer. Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

Speciale training

De doktersassistenten zijn of worden speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Deze adviezen worden nabesproken met uw huisarts.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost

De waarneming ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld met behulp van de huisartsenpost HOV. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio Veghel/Uden e.o. samen.

Op de huisartsenpost worden alleen problemen afgehandeld die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Het is dus géén vervangende reguliere huisartsenzorg voor patiënten die tijdens kantooruren geen tijd hebben.

Openingstijden huisartsenpost

Iedere werkdag van 17.00 tot 08.00 uur, op zaterdag/zondag/feestdagen van 00.00 tot 24.00 uur.

Bereikbaarheid

Huisartsenpost HOV, ziekenhuis Bernhoven, locatie Uden (links om de hoek ten opzichte van de hoofdingang).

Tel: 088 8765050